ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Κύστη Κόκκυγα (τριχοφωλεϊκό συρίγγιο)

Η κύστη κόκκυγα (ή τριχοφωλεϊκό συρίγγιο) είναι μία από τις συνηθέστερες παθήσεις της ιεροκοκκυγικής περιοχής.

Κύστη κόκκυγα

Η εξωτερική εμφάνιση της νόσου είναι συνάρτηση της φάσης στην οποία βρίσκεται. Υπάρχει περίπτωση:

Να υφίσταται για καιρό χωρίς να ενοχλεί [με ή χωρίς την παρουσία συριγγίων (μικρές τρύπες στην επιφάνεια του δέρματος της ιεροκοκκυγικής χώρας)].

Να παρουσιαστεί με οίδημα (πρήξιμο), πόνο, κοκκινίλα και αυξημένη θερμοκρασία (σημεία φλεγμονής). Σε αυτή τη φάση μοιάζει με ένα μεγάλο ερεθισμένο σπυρί που μπορεί να είναι μικρό, μεσαίο ή μεγάλο και στο εσωτερικό του συσσωρεύει πύον.

Να εμφανίσει πυοαιματηρό υγρό στην περιοχή (αυτόματη παροχέτευση ή παροχέτευση μέσα από συριγγώδη πόρο). Συνήθως, το υγρό αυτό είναι σκουρόχρωμο και έχει άσχημη οσμή.

Να παρουσιαστούν γενικότερα συστηματικά συμπτώματα, πέρα από τα τοπικά, με κυριότερα την αδιαθεσία, την κακουχία, τη ναυτία και τον πυρετό.

Θεραπεία της κύστης κόκκυγα ανά φάσεις

Η θεραπευτική προσέγγιση της κύστης κόκκυγα διαφέρει ανάλογα με την φάση εξέλιξης της πάθησης. Όσο νωρίτερα, τόσο πιο ανώδυνη και ευκολότερη είναι η αντιμετώπιση.

 • Στη χρόνια φάση, που δεν υπάρχουν συμπτώματα, η παρακολούθηση είναι η βέλτιστη τακτική.
 • Στη φάση της μικροβιακής φλεγμονής (πρωτοεμφανιζόμενη ή υποτροπή) η αποτελεσματικότερη θεραπεία περιλαμβάνει αντιβιοθεραπεία και συντηρητικά μέτρα.
 • Στη φάση της αποστηματοποίησης, ο ασθενής χρήζει παροχέτευσης και συμπληρωματικής αγωγής με αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη.
 • Στη φάση της αυτόματης διάνοιξης, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε συμπληρωματικό καθαρισμό και ευρεία παροχέτευση καθώς και σε αγωγή με αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη.
 • Στη φάση της χρόνιας υποτροπιάζουσας νόσου (με ή χωρίς συρίγγια) η οριστικότερη λύση είναι η χειρουργική.

ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ

Τι να περιμένω από το χειρουργείο μου για αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγα;

1. Που γίνεται;

Η χειρουργική επέμβαση γίνεται στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας (κάτω από 12 ώρες) σε οργανωμένη κλινική, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική διαχείριση του ασθενή.

2. Ποιος είναι ο τύπος της αναισθησίας;

Ο τύπος της αναισθησίας που θα λάβει ο ασθενής είναι συνάρτηση της βαρύτητας της νόσου, των υποκείμενων νοσημάτων του ασθενή και της βούλησής του. Η χειρουργική επέμβαση σε περιορισμένη νόσο μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία. Σε περίπτωση που η νόσος είναι πιο σύνθετη ή που πρόκειται για υποτροπή τότε μπορεί να προτιμηθεί η γενική αναισθησία. Τέλος, η προτιμητέα μέθοδος για τα περισσότερα περιστατικά είναι η συνδυασμένη νευροληπτοαναλγησία και η τοπική αναισθησία (κάτι σαν μέθη και τοπική ταυτόχρονα). 

3. Πώς διενεργείται η επέμβασης της κύστης κόκκυγα;

Ο ασθενής προσέρχεται νηστικός στη κλινική, κάνει εισαγωγή και στη συνέχεια ετοιμάζεται για χειρουργείο. Υποβάλλεται στο προγραμματισμένο χειρουργείο που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 35 λεπτά. Στη συνέχεια οδηγείται στον θάλαμό που αναρρώνει στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο και λίγες ώρες μετά (συνήθως 6) παίρνει εξιτήριο με την κατάλληλη αγωγή. Ο ασθενής επιστρέφει στην καθημερινή του εργασιακή ρουτίνα. Τέσσερεις μέρες μετά το χειρουργείο γίνεται η μετεγχειρητική επίσκεψη και προγραμματίζεται η ανάλογη μετεγχειρητική παρακολούθηση.

4. Ποιοι τύποι επέμβασης είναι διαθέσιμοι;

Σήμερα υπάρχουν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες στην εγχειρητική της κύστης κόκκυγα:

(1) Επεμβάσεις με σκοπό την πλήρη αφαίρεση της κύστης μαζί με τα συνοδά συρίγγια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί χαμηλό ποσοστό υποτροπής:

Η διαδικασία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δύο στάδια: το πρώτο χαρτογραφεί απτικά και οπτικά την κύστη και τα συρίγγιά της, ενώ το δεύτερο την αφαιρεί. Η εκτομή της κύστης κόκκυγα μπορεί να γίνει με διαφόρους τρόπους με το κλασσικό νυστέρι, με ηλεκτροδιαθερμία, με λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα (Laser), με υπερήχους (Ultracision), ή με ραδιοσυχνότητες (RadioFrequency, RF). Οι διάφοροι τρόποι εκτομής περιορίζουν τον μετεγχειρητικό πόνο και την αιμορραγία.

 • Ανοικτή τεχνική: Αποτελεί την πιο διαδεδομένη θεραπεία της νόσου. Το τραύμα παραμένει ανοικτό και επουλώνεται μόνο του προοδευτικά μετά από ένα διάστημα 40-45 ημερών (επούλωση κατά δεύτερο σκοπό). Η τεχνική αυτή σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη και εφαρμόζεται αποκλειστικά σε υποτροπή της νόσου μετά από προηγούμενο χειρουργείο.
 • Κλειστές τεχνικές: Στα χειρουργεία αυτά τα δύο βασικά στάδια ακολουθούνται και από ένα τρίτο, το στάδιο της αποκατάστασης του ελλείματος που έχει δημιουργηθεί από την εκτομή. Η αποκατάσταση του ελλείματος οδηγεί σε ένα τραύμα που επιτρέπει στον ασθενή να επανέλθει στην καθημερινότητα του άμεσα. Οι αλλαγές είναι ελάχιστες και απλές και τα ράμματα συνήθως αφαιρούνται στις 12 μέρες από το χειρουργείο.

(2) Επεμβάσεις με σκοπό την αποεπιθηλιοποίηση της κύστης και των συριγγίων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η αντικατάστασή τους από ουλώδη ιστό.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια: στο πρώτο καθαρίζεται η κύστη και τα συρίγγια από τυχόν περιεχόμενα (τρίχες, συγκρίματα κ.α), στο δεύτερο χαρτογραφείται, ενώ στο τρίτο καυτηριάζονται εσωτερικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συρίγγια δεν αφαιρούνται, ενώ ο ασθενής επιστρέφει στην καθημερινότητά του άμεσα.

  • Μέθοδος Fistula Laser Closure (FiLaC): Μέσα από έναν πόρο συριγγίου μετά από καθαρισμό και χαρτογράφηση, εισάγεται μία οπτική ίνα laser με την οποία καυτηριάζεται το εσωτερικό με σκοπό την καταστροφή του επιθηλίου και την έναρξη της ουλοποίησης.
  • Μέθοδος Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment (EPSiT): Μέσα από τον πόρο του συριγγίου μετά από αρχικό καθαρισμό, εισάγεται για την ορθότερη χαρτογράφηση και περαιτέρω καθαρισμό μία μικροκάμερα. Στη συνέχεια το εσωτερικό καυτηριάζεται με κάποια μορφή ενέργειας, όπως ηλεκτροδιαθερμία, ίνα laser ή ραδιοσυχνότητες RF.

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά είναι αποτέλεσμα συμβουλευτικής μεταξύ γιατρού και ασθενή.

  Κάθε μέθοδος έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

  Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν προάγοντες όπως ο πόνος, η μετεγχειρητική πορεία, ο χρόνος αποθεραπείας και το κόστος.

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ιατρείο Καλαμαριάς

  Αιγαίου 6, 54 655

  Τηλ 2310 420293

  Ιατρείο Θεσσαλονίκης

  Αγίας Σοφίας 30, 54 621

  Τηλ 2310 226737

  Ιατρείο Ρόδου

  Κλινική Euromedica,

  Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκινού,

  Κοσκινού 851 05

  Τηλ 6947809704

  Email

  papavramidis@hotmail.com

   

  2023 © Theodosis Papavramidis | All Rights reserved