ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΜΕΣ

Διαστοματική Μέθοδος ΤΟΕTVA:

Η ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή αποτελεί μια μέθοδο αντιμετώπισης παθήσεων του θυρεοειδούς. Η διαστοματική μέθοδος TOETVA (Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach) αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνική που, όχι μόνο έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά πλεονεκτεί αισθητικά έναντι των άλλων τεχνικών, αφού η προσέγγιση γίνεται από το στόμα.

ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΤΟΕΤVA

Πώς διενεργείται και σε τι διαφέρει;

Η ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή διενεργείται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, είτε με τη βοήθεια μεγεθυντικών φακών (loupes) είτε υποβοηθούμενη με κάμερα. H TOETVA πραγματοποιείται μέσω μιας τεχνικής τριών trocar που τοποθετούνται στο κάτω χείλος του στόματος. Η πίεση παροχής CO2 είναι χαμηλή, ενώ ο πρόσθιος τραχηλικός χώρος παρασκευάζεται από το κάτω χείλος έως το στέρνο, και πλαγίως προς τους στερνοκλειδομαστοειδείς μύες. Η θυρεοειδεκτομή διενεργείται πλήρως ενδοσκοπικά χρησιμοποιώντας συμβατικά ενδοσκοπικά όργανα. Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση τόσο των άνω όσο και των κάτω λαρυγγικών νεύρων. Το παρασκεύασμα εξάγεται από την κεντρική τομή εντός ενδοσκοπικού σάκου.

Η διαστοματική μέθοδος TOETVA αποτελεί τη μοναδική τεχνική κατά την οποία αφαιρείται ο θυρεοειδής χωρίς να καταλείπεται καμία ουλή στο δέρμα. Η ασφάλεια της επέμβασης έχει πολλάκις αποδειχτεί σε εργασίες, αλλά και στην κλινική πράξη τα τελευταία χρόνια. Για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής απαιτείται ομάδα, υψηλή τεχνογνωσία καθώς και προηγμένες εγχειρητικές δεξιότητες τόσο την χειρουργική του θυρεοειδή όσο και στην ενδοσκοπική χειρουργική.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ

Είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι για την διαστοματική θυρεοειδεκτομή;

Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών είναι συγκεκριμένα και διεθνώς περιλαμβάνουν:

μικρή διάμετρος του αδένα

όγκος θυρεοειδή ≤ 45mL

μέγεθος όζου ≤ 50mm

παρουσία καλοήθη όζου

Η ασθενής παίρνει εξιτήριο την επόμενη ημέρα με οδηγίες για επανεξέταση όπως και στην συμβατική ανοικτή θυρεοειδεκτομή. Αν και τεχνικά κρίνεται δυσκολότερη, οι αναμενόμενες διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές δεν διαφέρουν από αυτές της συμβατικής θυρεοειδεκτομής, καθώς βασικές ανατομικές δομές όπως αγγεία, νεύρα και παραθυρεοειδείς αδένες, αναγνωρίζονται ευκολότερα λόγω του μεγεθυμένου ενδοσκοπικού οπτικού πεδίου.

Για την συγκεκριμένη τεχνική εκπαιδεύτηκαμε στο Mt Sinai Hospital της Νέα Υόρκης στα πλαίσια του 4th NY Master Course από τον άνθρωπο που πρώτος την εφάρμοσε (Α.Anuwong).

Η ομάδα μας είναι η πρώτη που εφάρμοσε αυτή την τεχνική στην Ελλάδα και έχει την μεγαλύτερη σειρά (και άρα εμπειρία) από ασθενείς.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιατρείο Καλαμαριάς

Αιγαίου 6, 54 655

Τηλ 2310 420293

Ιατρείο Θεσσαλονίκης

Αγίας Σοφίας 30, 54 621

Τηλ 2310 226737

Ιατρείο Ρόδου

Κλινική Euromedica,

Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκινού,

Κοσκινού 851 05

Τηλ 6947809704

Email

papavramidis@hotmail.com

 

2023 © Theodosis Papavramidis | All Rights reserved